حافظیه شیراز

طراحی برگرفته از بنای مقبره حافظ شیرازی، در اینگونه طراحی‌ها تلاش می‌شود اصالت بنا حفظ گردد و در مرحله بعد کاربرد مورد توجه است.

طرح عمومی آماده سفارش با لوگو و آدرس شما
خرید این جعبه

قصر السیف کویت

طراحی برگرفته از بنای قدیمی قصر السیف کویت، در اینگونه طراحی‌ها تلاش می‌شود اصالت بنا حفظ گردد و در مرحله بعد کاربرد مورد توجه است.

طرح انحصاری تندیس بنای شهر یا کشور خود را سفارش دهید.
سفارش طراحی

کاشی (مربع)

نمادی از هنر و فلسفه شرق، رنگ‌های کاشی‌کاری هفت رنگ ایرانی چشم هر بیننده‌ای را به خود جذب می‌کند، این محصول در رتبه نخست فروش شرکت در بازار داخلی و جهانی قرار گرفته است.

طرح عمومی آماده سفارش با لوگو و آدرس شما
خرید این جعبه

جوزا باکس

گروه تولیدی جوزا با بیش‌از ۱۵‌سال سابقه در تولید صنایع دستی، از سال ۱۳۹۰ تصمیم به تولید جعبه‌های چوبی و چوب مصنوعی (mdf) با طرح‌های اصیل ایرانی نموده‌است. این گروه با استفاده‌ی هم‌زمان از کادر طراح‌های تجربی و تحصیل‌کرده و هم‌چنین استفاده از دستگاه‌های روز دنیا، در کنار کادر آموزش‌دیده، موفق به خلق آثاری در خور شآن هموطنان عزیز گردیده‌است. در سال‌های اخیر به لطف الهی موفق به ارائه محصولات خود در بازار جهانی به‎ویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس با درج پرافتخار تولید ایران گردیده‌ایم.

سلطنتی

گل مریم کوچک
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
GM1553 15 15 5.3
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
گل مریم بزرگ
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
GM245 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
دو طبقه تک کشو سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
2TAKS 32 22 12
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
دو طبقه دو کشو سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
2T2KS 32 22 12
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
باکس شاپ سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32SB 32 22 3.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
لولا 32 سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32S 32 22 3/5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
سلطنتی 9
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L95 9.5 9.5 5.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
هشت ضلعی سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
8ZSQ 28 28 7
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

لولایی (مربع)

گل مریم کوچک
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
GM1553 15 15 5.3
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
گل مریم بزرگ
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
GM245 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
سلطنتی 9
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L95 9.5 9.5 5.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
آجیلی B (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L20ABQ 20 20 2
L223ABQ 22 22 3
L2235ABQ 22 22 3.5
L2242ABQ 22 22 4.2
L2435ABQ 24 24 3.5
L245ABQ 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
آجیلی V (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L20TQ 20 20 2
L223TQ 22 22 3
L2235TQ 22 22 3.5
L2242TQ 22 22 4.2
L2265TQ 22 22 6.5
L2435TQ 24 24 3.5
L245TQ 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
کاشی (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L2235KQ 22 22 3.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
ترمه (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L22TQ 22 22 3.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
مشبک (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L22MQ 22 22 3.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
میوه خشک (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L223KMQ 22 22 3
L2235KMQ 22 22 3.5
L2242KMQ 22 22 4.2
L2435KMQ 24 24 3.5
L245KMQ 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
چرم (مربع)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L20CHQ 20 20 2
L223CHQ 22 22 3
L2235CHQ 22 22 3.5
L2242CHQ 22 22 4.2
L2435CHQ 24 24 3.5
L245CHQ 24 24 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

لولایی (مستطیل)

دو طبقه تک کشو سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
2TAKS 32 22 12
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
لولا 32 سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32S 32 22 3/5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
مشبک طرح ریز (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32MQ3 32 22 4
L3245MQ3 32 22 4.5
2KSL32M3 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
مشبک گره چینی (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32MQ1 32 22 4
L3245MQ1 32 22 4.5
2KSL32M1 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
مشبک گل و بوته (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32MQ2 32 22 4
L3245MQ2 32 22 4.5
2KSL32M2 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
چرم (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L324CHQ 32 22 4
L3245CHQ 32 22 4.5
2KSLCH 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
آجیلی B (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L324ABQ 32 22 4
L3245ABQ 32 22 4.5
2KSL32AB 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
آجیلی V (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32AVQ 32 22 4
L3245AVQ 32 22 4.5
2KSL32AV 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
ترمه (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32TQ 32 22 4
L3245TQ 32 22 4.5
2KSLT 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
کاشی (مستطیل)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L3235KQ 32 22 4
L3245KQ 32 22 4.5
2KSLK 32 22 8.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

باکس شاپ

باکس شاپ سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
L32SB 32 22 3.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
باکس شاپ 3
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
BOX331 33 22 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
باکس شاپ 2
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
B2 29 22 4
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
باکس شاپ 1
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
B1 25 17 4
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

بنا و تندیس

مقبره استاد جمالی اصطهباناتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
حافظیه شیراز
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
قصر السیف کویت
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
حافظیه شیراز
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
برج های کویت (ابراج کویت)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
بانک الوطنی کویت
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
BANK 32 28 7
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

اشکال خاص

هلال ماه (ویژه ماه مبارک رمضان)
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
ترمه
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
TERME 24 14 5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
مثلثی 1
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
M1 20 18.5 4
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
زعفران نیم مثقالی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
Z5 9 9 2
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
زعفران 1 مثقالی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
Z1 11.5 11.5 2
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

چند ضلعی

هشت ضلعی سلطنتی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
8ZSQ 28 28 7
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید
شش ضلعی
آماده سفارش عمده با لوگو و آدرس شما
کد و سایز ها
ابعاد داخلی جعبه به سانتی متر میباشد
کد طول عرض ارتفاع
6Z 24 21 5.5
جهت مشاوره یا سفارشات تماس بگیرید

جعبه گل مریم

طراحی این جعبه آمیخته‌ای از مشبک‌های اصیل ایرانی به همراه نقاشی مینیاتوری و تذهیب ایرانی می‌باشد. تلاقی رنگ چوب و ورقه‌های طلا چشم‌نوازی ویژه‌ای به این اثر بخشیده است.

اینستاگرام جوزا باکس